SK CZ PL

Lázně Nimnica: Historie lázní

Při hloubení základové jámy přehradního zdi se v r. 1953 pod úrovní hladiny Váhu objevila podezřelá voda, která byla čistá, no trochu slaná a částce. Při hydrogeologickým průzkumem se v několika vrtech zachytila uhličitá voda s vysokou koncentrací látek. To vzbudilo pozornost široké veřejnosti, a když se v některých případech pracovníků Přehrady mládeže projevily i pozitivní zdravotní účinky, rozšířila se bleskurychle fáma o zázračné liečivosti těchto vod.

Voda se začala využívat na léčbu nemocí

Pod tlakem mínění veřejnosti a po ověření zdravotní prospěšnosti vod bylo rozhodnuto využít je na léčení dýchacích a zažívacích ústrojí. Dnes je neuzavřený seznam rozšířen o další skupiny nemocí. Nemoci se v lázních Nimnica léčí s vysokou úspěšností, minerální léčivá voda také uleví od bolesti.

Složení léčivé vody

Minerální voda obsahuje mnoho stopových prvků jako draslík, hořčík, chlor, jód, sodík, vápník, železo a také volný oxid uhličitý.

Lázeňská historie začíná...

Od 1. dubna roku 1959 zahájili lázně Nimnica svou lázeňskou historii a provoz pod vedením vedoucího lékaře Jozef Vajda a zprávou Jána Lepeja. Začínalo se cca s 60 postelemi a 30 zaměstnanci, v roce 1961 měly lázně Nimnica 276 postelí.

Budova Jilemnický sloužila 10 let jako dorostová léčebna, se zaměřením na choroby kardiovaskulární, zejména stavy po operacích srdce a stavy po revmatické horečce, jakož i celkové oslabení zdravotního stavu. Vedl ji MUDr. Ladislav Sikula. V r. 1969 se léčebna přebudovány na léčebnu pro dospělé pacienty.

Zkoumal se účinek minerální vody

V letech 1961-1967 byla v léčebně zřízena pobočka Výzkumného ústavu humánní bioklimatológie v Bratislavě za cílem zkoumat účinek minerální vody a klimatu na onemocnění. Výsledky dopadly příznivě pro obě zkoumané oblasti.

Nové léčebné domy

V září 1979 byla zahájena výstavba budovy balneoterapie o kapacitě 1 200 procedur denně, spolu s novým stravovacím a kulturním střediskem v hodnotě 55 milionů Kč. Léčebné procedury se do té doby podávaly v suterénech a přízemních prostorách léčebných domů, což nevyhovovalo zejména v zimním období. Od září r. 1992 je v provozu zatím zdravotní a stravovacia část balneoterapie s rehabilitačním bazénem a procedurami.


Hotely / Pobyty / Akcní pobyty /